Jaarlijkse APK wijzigingen

APK

APK-keuring
Jaarlijkse APK-keuring verandert, maar niet voor iedere auto
Persbericht, 10 oktober 2007

Vandaag (10 oktober) heeft de Tweede Kamer ingestemd met een verandering van de APK-keuringsfrequentie. De veranderde APK-frequentie gaat per 1 januari 2008 in. Echter, de verandering geldt alleen voor personenauto's en lichte bedrijfswagens die op benzine rijden en vanaf 1 januari 2005 nieuw zijn toegelaten. Voor personenauto's en lichte bedrijfswagens die op andere brandstoffen (gas of diesel) rijden verandert er niets.

Wijziging per 1 januari 2008
De wijziging in de APK-frequentie komt op het volgende neer:

• Alle op benzine rijdende personenauto's en lichte bedrijfswagens die sinds 1 januari 2005 op de weg zijn toegelaten,
   hoeven pas vanaf 1 januari 2009 elke twee jaar een APK te ondergaan. Dus niet al in 2008.
• Als deze personenauto's en lichte bedrijfswagens acht jaar of ouder zijn, geldt er weer een jaarlijkse APK.

Klassiekers
Ook verandert per 1 januari 2008 de APK-frequentie voor klassieke voertuigen:

• Personenauto's van 30 jaar of ouder hoeven nog maar eens per twee jaar gekeurd te worden.
• Voor personenauto's van voor 1 januari 1960 vervalt de APK-plicht.

Geen wijziging
Voor alle op benzine rijdende personenauto's en lichte bedrijfswagens die voor 1 januari 2005 op de weg kwamen verandert er niets. Deze auto's hebben nog steeds een jaarlijkse APK-plicht. Ook verandert er niets voor taxi's, bussen, vrachtwagens en personenauto's op gas en diesel.