Omwisseling naar een historisch kenteken


Om het e.e.a. te vergemakkelijken, hebben wij voor onze cliënten de procedure uiteengezet.
Voor het verkrijgen van historische kentekenplaten moet het voertuig vodoen aan het volgende:

De donkerblauwe kentekenplaat is bestemd voor historische voertuigen met een "datum eerste toelating"
van vóór januari 1978.

Ingevoerde voertuigen met een datum eerste toelating voor 1 januari 1973 en met een historisch kenteken mogen ook de donkerblauwe kentekenplaten voeren. Dit geldt ook voor ingevoerde personenauto's met een datum eerste toelating tussen 31 december 1972 en 1 januari 1978.

De procedure is als volgt:

1. Kentekenbewijs compleet insturen naar het RDW met een begeleidend schrijven waarin verzocht
    wordt om het huidige kenteken om te zetten naar een historisch kenteken.

TIP!!! Lever het oude kenteken in bij een RDW keuringssation.
U krijgt dan een formulier waarmee u gewoon kunt blijven rijden met de auto.
Formeel gezien is het rijden zonder kentekenbewijs strafbaar!!

Adres: RDW
Afdeling VRD
Postbus 30000
9640 RA Veendam

2. Door het overmaken van € 37,00 op girorekening van het RDW

Gironummer RDW: 365377
t.n.v.: RDW
Veendam
Onder vermelding van uw "kentekennummer" omzetten naar een historische nummer.