Schorsing

Schorsing belastingen

Schorsing
Als u uw personenauto ten minste 3 maanden niet gebruikt, kunt u een schorsing van de geldigheid van het kentekenbewijs aanvragen. Die schorsing geldt in principe voor 12 maanden. Hier zijn wel kosten aan verbonden. U kunt schorsing aanvragen bij de grotere postkantoren. Hiervoor moet u deel II of deel IB en deel III of deel II van het kentekenbewijs en een geldig legitimatiebewijs meenemen. Tijdens de schorsingsperiode bent u geen motorrijtuigenbelasting verschuldigd. U mag dan echter niet op de openbare weg komen met uw personenauto. Onder de openbare weg vallen ook:

• paden;
• bermen;
• zijkanten van wegen;
• openbaar toegankelijke parkeerterreinen en parkeergarages.

Als u uw personenauto laat schorsen, moet u aan de Belastingdienst/Centrale administratie het stallingsadres van de personenauto opgeven. De Belastingdienst stuurt u hiervoor automatisch een formulier.

Motorrijtuigenbelasting met acceptgiro betaald
Als u, voordat u het kenteken van uw personenauto laat schorsen, nog een rekening heeft ontvangen voor de motorrijtuigenbelasting, dan moet u die rekening betalen. De Belastingdienst betaalt de belasting die u te veel heeft betaald vanaf het moment dat het kentekenbewijs is geschorst automatisch terug.

Motorrijtuigenbelasting automatisch betaald
Als u automatisch betaalt, dan betaalt de Belastingdienst de belasting die u te veel heeft betaald vanaf het moment dat het kentekenbewijs is geschorst, automatisch terug. Als u te weinig motorrijtuigenbelasting heeft betaald, dan int de Belastingdienst bij de eerstvolgende incasso alsnog de belasting. Op uw bankafschrift staat dan behalve het kenteken ook 'eindafrekening'.

Voorbeeld
Een maand voor de schorsing van uw personenauto is een tijdvak ingegaan. U bent dan voor die maand motorrijtuigenbelasting verschuldigd, omdat het kentekenbewijs toen nog niet geschorst was. Voor de overige 2 maanden bent u echter geen motorrijtuigenbelasting verschuldigd. U krijgt dan twee derde van de belasting die u te veel heeft betaald automatisch terug. Als u voor 4 tijdvakken (een jaar) heeft betaald, krijgt u behalve een evenredig deel van de belasting over het lopende tijdvak, ook de belasting over de tijdvakken die nog niet zijn begonnen terug.

Schorsing beŽindigen
U kunt de schorsing van uw voertuig zelf beŽindigen. U kunt dit doen bij de grotere postkantoren. Hiervoor moet u deel II of deel IB en deel III of deel II van het kentekenbewijs en een geldig legitimatiebewijs meenemen. Het maakt uit of u de schorsing beŽindigt binnen 3 maanden na het begin van de schorsing of na 3 maanden na het begin van de schorsing. Na 12 maanden vervalt de schorsing automatisch.

Zelf beŽindigen binnen 3 maanden
Als u de schorsing beŽindigt binnen 3 maanden na het begin van de schorsing, moet u alsnog motorrijtuigenbelasting betalen over de periode waarin het kentekenbewijs was geschorst. De Belastingdienst/Centrale administratie stuurt u dan een naheffingsaanslag. Dit geldt niet als u uw personenauto binnen 3 maanden na het begin van de schorsing verkoopt. Zelf beŽindigen na 3 maanden of automatisch vervallen na 12 maanden Als u de schorsing zelf beŽindigt na 3 maanden na het begin van de schorsing of als de schorsing na 12 maanden automatisch vervalt, dan krijgt u van de Belastingdienst/Centrale administratie automatisch weer een rekening voor de motorrijtuigenbelasting. U gaat de belasting op dezelfde manier betalen als vůůr de schorsingsperiode.

Let op!
Als u wilt dat de schorsingsperiode langer duurt dan 12 maanden dan moet u voor het einde van de schorsingsperiode de schorsingsperiode met 12 maanden verlengen.

APK-keuring
Tijdens de schorsing van uw voertuig kunt u vrijstelling van betaling van motorrijtuigenbelasting krijgen om een APK-keuring te laten uitvoeren. U mag dan op de dag van keuring met het geschorste voertuig van de openbare weg gebruikmaken om naar de plaats van de keuring te gaan.

Tarieven
Voor het schorsen gelden vaste tarieven. Er is echter een aantal bijzondere categorieŽn waarvoor een laag tarief geldt. Die categorieŽn zijn:
• voertuigen van 15 jaar en ouder
• motorfietsen
• aanhangwagens en bedrijfsvoertuigen met een maximum toegestane massa van meer dan 3.500 kg

Schorsingstarief
2008
Schorsingstarief (normaal tarief)
68
Schorsingstarief (laag tarief)
22,70
Schorsen na opheffen schorsing
113,50
Opheffen van een schorsing
0,00